Dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na perspektywy wielu gałęzi gospodarki. Globalne zagrożenia epidemiologiczne i geopolityczne, zaostrzające się wymogi regulacyjne oraz ekspansja technologii informatycznych, powodują wzrost poczucia niepewności wśród przedsiębiorców. W dzisiejszym świecie coraz mniej mówi się o zagrożeniu pożarem czy huraganem, a coraz więcej o potencjalnych stratach finansowych wynikających z uwarunkowań nowej rzeczywistości. Ochrona przed nimi staje się egzystencjalną kwestią dla rosnącej liczby przedsiębiorstw.

O nas

Jesteśmy doświadczonym zespołem reprezentującymi sektor ubezpieczeniowy i inwestycyjny. Wszyscy posiadamy wykształcenie prawnicze, a w swojej karierze zawodowej piastowaliśmy wysokie stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych oraz firmach brokerskich.

Produkty

Na dzień dzisiejszy posiadamy w ofercie ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości (Title Insurance). Chroni ono nabywców, inwestorów i podmioty finansujące nieruchomości komercyjne przed ryzykami prawnymi wynikającymi z własności, posiadania i użytkowania gruntu oraz znajdujących się na nim budynków.

Informacje

Przedstawiamy informacje o pośredniku ubezpieczeniowym wymagane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Quadra Underwriting sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31/54, 00-893 Warszawa


NIP: 522-320-80-59

KRS: 0000916353

Tel.:
e-mail: