O nas

O nas

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na perspektywy wielu gałęzi gospodarki. Globalne zagrożenia epidemiologiczne i geopolityczne, zaostrzające się wymogi regulacyjne oraz ekspansja technologii informatycznych, powodują wzrost poczucia niepewności wśród przedsiębiorców. W dzisiejszym świecie coraz mniej mówi się o zagrożeniu pożarem czy huraganem, a coraz więcej o potencjalnych stratach finansowych wynikających z uwarunkowań nowej rzeczywistości. Ochrona przed nimi staje się egzystencjalną kwestią dla rosnącej liczby przedsiębiorstw.


Jesteśmy agentem ubezpieczeniowym reprezentującym wiodących ubezpieczycieli, zajmującym się aranżowaniem unikalnej ochrony klientom biznesowym z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych.

Zespół

Jesteśmy doświadczonym zespołem reprezentującym sektor ubezpieczeniowy i inwestycyjny. Wszyscy posiadamy wykształcenie prawnicze, a w swojej karierze zawodowej piastowaliśmy wysokie stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych oraz firmach brokerskich. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy wiarygodnym partnerem dla największych światowych ubezpieczycieli.

Pracom naszego zespołu przewodzi Rafał Sobolewski. 

Rafał ukończył aplikację adwokacką. Od 2012 roku był związany z Grupą Aviva w Polsce, początkowo jako pracownik Działu Prawnego, następnie Działu Compliance i Nadzoru Wewnętrznego. Po opuszczeniu Avivy zainicjował wdrożenie ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości (Title Insurance) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance). Prowadził szkolenia merytoryczne dla instytucji finansowych, w szczególności z tematyki MiFID II. Zawodowo i prywatnie zainteresowany nieruchomościami komercyjnymi oraz rynkiem M&A w Europie.