Polityka prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej umieszczonej w domenie quadra.com.pl i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za jej pośrednictwem („Strona”).

 2. Administratorem Strony jest Quadra Underwriting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-893), ul. Ogrodowa 31/54, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000916353, NIP: 5223208059 („QUADRA”)

 3. QUADRA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności na Stronie.

§ 1 Działanie Strony

 

 1. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie odwiedzającego. Wystarczające są:
  a) dostęp do internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. QUADRA dokłada starań, aby korzystanie ze Strony było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz typów urządzeń.
 3. Strona służy do przekazywania informacji o QUADRA odwiedzającym.
 4. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.
 5. Strona nie oferuje możliwości rejestracji konta ani za pomocą Strony nie są oferowane jakiekolwiek produkty.

§ 2 Pliki cookies i adresy IP

 

 1. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od osób odwiedzających Stronę mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie.
 3. W ramach działania Strony wykorzystywane są niewielkie pliki tzw. cookies. Zapisywane są one przez QUADRA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.
 4. QUADRA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów osób odwiedzających.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego osoby odwiedzającej i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osoby odwiedzającej.
 5. QUADRA wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk.
 6. QUADRA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. Internet Explorer;
 2. Microsoft EDGE;
 3. Mozilla Firefox;
 4. Chrome;
 5. Safari;
 6. Opera.

§ 3 Zmiany niniejszego dokumentu

 

 1. Niniejszy dokument może ulec zmianie, o czym QUADRA poinformuje użytkowników Strony z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
 2. Pytania związane z niniejszym dokumentem prosimy kierować na adres: contact@quadra.com.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2022r.